FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
1
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानिय पंजिका अधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

नागरिकता काे प्रतिलिपि

निवेदन