FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्थानीय बिदा सम्बन्धमा

स्थानीय बिदा सम्बन्धमा |

सूचना

घरभाडाको सुचना (दोश्रो पटक)

घरभाडाको सुचना (दोश्रो पटक)

छोटो अवधिका तालिमहरुको लागि दरखास्त दिने सम्बन्धि सूचना

छोटो अवधिका तालिमहरुको लागि दरखास्त दिने सम्बन्धि सुचना (आवेदन फारम यसै साथ संलग्न छ |)

प्रथम पटक प्रकाशित मिति :- २०७६/११/१९ 

दस्तावेज: 

घरभाडाको सुचना

घरभाडाको सुचना 

Pages