FAQs Complain Problems

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना- प्रतापपुर गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण। (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०५/१५ गते बुधवार "नयाँ पत्रिका"मा प्रकाशित |

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना- प्रतापपुर गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण। मिति २०७९/०५/१५ गते बुधवार "नयाँ  पत्रिका"मा प्रकाशित |

आर्थिक वर्ष: