FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दोस्रो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रतिवेदन २०७९।०८० ७९-८० Wednesday, January 18, 2023 - 12:37 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक सासु भत्ता वितरण प्रतिवेदन २०७९।०८०.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पहिलो किस्ताका लाभग्राहीहरुको नामावली ७९-८० Wednesday, September 21, 2022 - 10:30 PDF icon पहिलो किस्ता नामावली.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता चौथो किस्ताका लाभग्राही नामावली २०७८।०७९ ०७८/७९ Wednesday, June 15, 2022 - 10:30 PDF icon चौथो किस्ता नामाव‍ली.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो किस्ताका लाभग्राही नामावली २०७८।०७९ ०७८/७९ Wednesday, March 16, 2022 - 10:30 PDF icon तेस्रो किस्ता नामावली.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो किस्ताका लाभग्राहरुको नामावली २०७८।०७९ ०७८/७९ Monday, December 20, 2021 - 10:30 PDF icon दोस्रो किस्ता नामावली.pdf
सामाजिक सुरक्षा पहिलो किस्ताका लाभग्राहीहरुको नामावली २०७८।०७९ ०७८/७९ Sunday, September 26, 2021 - 10:30 PDF icon पहिलो किस्ता नामावली.pdf
सामाजिक सूरक्षा भत्ता वितरण प्रतिवेदन ७७/७८ Friday, January 22, 2021 - 15:14 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भता विवरण २०७७-२०७८.pdf
सामाजिक सुरक्षा तथा पंजीकरण ७७/७८ Monday, January 11, 2021 - 11:14 PDF icon सामाजिक सुरक्षा तथा पंजीकरण सेवा इकाई Report.pdf