FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रथम किस्तामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली २०८०।०८१ ८०/८१ Tuesday, October 17, 2023 - 12:45 PDF icon वेवसाइट भरपाइ २०८००६३०.pdf
चौथो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रतिवेदन २०७९।०८० ७९-८० Thursday, July 6, 2023 - 11:38
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने चौथो किस्ताका लाभग्राहीहरुको नामावली २०७९।०८० ७९-८० Tuesday, June 20, 2023 - 15:42 PDF icon 4th lot SSA List .pdf
बैशाख महिनामा दर्ता भएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली २०८० ७९-८० Wednesday, May 17, 2023 - 14:17
तेस्रो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रतिवेदन २०७९।०८० ७९-८० Wednesday, May 17, 2023 - 13:33
चैत्र महिनामा दर्ता भएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली ७९-८० Sunday, April 23, 2023 - 15:22
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने तेस्रो किस्ताका लाभग्राहीहरुको नामावली २०७९।०८० ७९-८० Sunday, March 19, 2023 - 13:28 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो किस्ता नामावली २०७९।०८० .pdf
फाल्गुन महिनामा दर्ता भएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली ७९-८० Wednesday, March 15, 2023 - 16:04
माघ महिनामा दर्ता भएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली ७९-८० Tuesday, February 14, 2023 - 13:40 PDF icon MAGH SSA LIST.pdf
दोस्रो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रतिवेदन २०७९।०८० ७९-८० Wednesday, January 18, 2023 - 12:37 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक सासु भत्ता वितरण प्रतिवेदन २०७९।०८०.pdf

Pages