FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

संस्थागत सौर्य उर्जा प्रणाली जडानका लागि आवेदन संकलन सम्बन्धमा |

dangishreedhar239@gmail.com को प्राप्त ईमेल अनुसार ,(मिति २०७७/०५/०३  १० :४० AM)

संस्थागत सौर्य उर्जा प्रणाली जडानका लागि आवेदन संकलन सम्बन्धमा| 

 

नमस्कार ,

करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा |

रोजगार संयोजक र प्राविधिक सहायक करारमा पद पूर्ति सम्बन्धमा 

Pages