FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सम्पति बिबरण फारम ७६/७७ 07/07/2020 - 15:16 PDF icon Sampati_Form.pdf
सूचना पाउँ सम्बन्धि निबेदन ७६/७७ 06/24/2020 - 17:19 PDF icon सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा.pdf
कोभिड-१९ बिशेष कृषि कार्यक्रमको फारम ७६/७७ 06/04/2020 - 14:51 उपलब्ध छैन
योजना सम्झौता फारम ७६/७७ 09/09/2019 - 10:59 PDF icon yojana samjhauta.pdf
नागरिकता प्रतिलिपि फारम ७६/७७ 09/08/2019 - 13:38 PDF icon nagrita.pdf
पशु फर्म दर्ता फारम ७६/७७ 09/08/2019 - 13:35 PDF icon pashuform.pdf
समुह सुचिकृत फारम ७६/७७ 09/08/2019 - 13:33 PDF icon samuhsuchikrit.pdf
सिचाई बिधुत मिटर जडानका लागि निबेदन ढांचा ७६/७७ 09/08/2019 - 13:32 PDF icon krishimeter.pdf
सार्बजनिक परिक्षण फारम अनुसूची ३ ७६/७७ 08/30/2019 - 10:13 PDF icon social audit form.pdf
राष्ट्रिय परिचयपत्र , पंजीकरण सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापन कार्यक्रम संग सम्बन्धित बारम्बार सोधिने प्रश्न र तिनको उत्तरहरु ७६/७७ 08/13/2019 - 10:35 उपलब्ध छैन