FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मासिक व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिवेदन २०८० [ बैशाख ] ७९-८० 05/17/2023 - 12:43
अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ [ बैशाख देखि चैत्र ] ७९-८० 04/23/2023 - 15:20
मासिक व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिवेदन [ चैत्र ] ७९-८० 04/23/2023 - 15:17
मासिक व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिवेदन [ फाल्गुन ] ७९-८० 03/15/2023 - 16:00
मासिक व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिवेदन [ माघ ] ७९-८० 02/14/2023 - 13:43
व्यक्तिगत घटना दर्ता संक्षिप्त प्रतिवेदन २०७९ (बैशाख देखि माघ ४ गते) सम्म ७९-८० 01/18/2023 - 16:16
व्यक्तिगत घटना दर्ता मासिक प्रतिवेदन पौष महिना ७९-८० 01/17/2023 - 11:30
व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक प्रगति विवरण २०७८(बैशाख देखि चैत्र ) ०७८/७९ 04/26/2022 - 10:30 PDF icon 20220426163121 (1).pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि भिडिओ लिंक ७७/७८ 01/29/2021 - 13:10
व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण ७७/७८ 01/12/2021 - 10:18 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता 2075-76-77pdf.pdf

Pages