FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दरवन्दी तेरिज ७९-८० 12/12/2022 - 14:50 PDF icon local_level_terij_only_new .pdf
योजना 2079/80 ७९-८० 12/01/2022 - 11:00 PDF icon pratappur book final 2079.pdf
तीनबर्षे क्षमता विकास योजनाको अन्तिम प्रतिवेदन ०७८/७९ 06/20/2022 - 12:51 PDF icon 1. Final CD Plan_Pratappur RM_2078_Final.pdf
प्रतापपुर गाउँपालिकाको पञ्चवर्षीय शिक्षा योजना (२०७९/८० देखि २०८३/८४) ०७८/७९ 06/11/2022 - 09:15 PDF icon book Pratappur.pdf
आवधिक योजना ०७८/७९ 04/11/2022 - 15:00 PDF icon Periodic-Plan-Pratappur (1) (2).pdf
आ.व. २०७७/०७८ को बिस्तृत वार्षिक स्थिति प्रतिवेदन (शिक्षा) ०७८/७९ 08/11/2021 - 10:55 PDF icon वार्षिक स्थिति प्रतिवेदन २०७७-०७८ pdf.pdf
गाउँपालिकाको बस्तुगत विवरण २०७५ (Profile) ७६/७७ 06/01/2020 - 20:17 PDF icon pratappur FInal Profile pdf.pdf
प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ७६/७७ 01/23/2020 - 15:57
सम्पति विवरण फारम ७६/७७ 07/21/2019 - 10:32 PDF icon Sampati_Form.pdf
आशय पत्र ७५/७६ 06/13/2019 - 10:36 PDF icon aashay.pdf

Pages