FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१३ औं गाउँ सभाबाट रकमान्तर भएको योजना तथा कार्यक्रम |

७९-८० 02/07/2023 - 13:37 PDF icon १३ औं गाउँ सभामा रकमान्तर योजना कार्यक्रम.pdf

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 12/26/2022 - 13:29 PDF icon pratappur book final 2079_0 - Copy.pdf

बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 12/12/2022 - 13:35 PDF icon pratappur book final 2079.pdf

बजेट कार्यक्रम पुस्तिका

०७८/७९ 01/13/2022 - 12:51 PDF icon Setting of Pratappur NIti 2078-79.pdf

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आ.ब.२०७८/७९

७७/७८ 06/25/2021 - 08:43 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम ०७८.pdf

वार्षिक बजेट योजना

७७/७८ 12/20/2020 - 12:11 PDF icon Pratappur budjet 2077-78.pdf

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आ.ब.२०७७/७८

७७/७८ 12/20/2020 - 12:05 PDF icon Setting of Pratappur NIti 2077-78 Final.pdf

आ.ब.०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 01/20/2020 - 12:28 PDF icon आ.ब.०७६ .७७ को नीति कार्यक्रम.pdf

आ.ब.०७६/७७ को बजेट वक्तव्य

७६/७७ 01/20/2020 - 12:26 PDF icon आ.ब. ०७६.७७ को बजेट बक्तब्य.pdf

फागुन महिना सम्मको आय व्ययको विवरण ।

७५/७६ 03/31/2019 - 13:32 PDF icon kharch.pdf

Pages