FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका,२०७७ ७७/७८ 12/20/2020 - 11:58 PDF icon 1.गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका,२०७७_3.pdf
प्रतापपुर गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०७७ ७७/७८ 09/30/2020 - 11:57 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली.pdf
प्रतापपुर गाउँपालिकाको सुशासन प्रवर्धन कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 09/30/2020 - 11:56 PDF icon सुशासन प्रवर्द्धन कार्यविधि.pdf
प्रतापपुर गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोष(संचालन)कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 09/30/2020 - 11:52 PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ (नमूना) latest (4).pdf
प्रतापपुर गाउँपालिकाको(कार्य विभाजन)नियमावली,२०७७ ७७/७८ 09/30/2020 - 11:51 PDF icon कार्य विभाजन नियमावली.pdf
प्रतापपुर गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 09/30/2020 - 11:50 PDF icon आर्थिक सहायता कार्यविधि.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 09/30/2020 - 11:49 PDF icon स्थानीय राजपत्र.pdf
प्रतापपुर गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७७ ७७/७८ 09/30/2020 - 11:44 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
प्रतापपुर गाउँपालिकाको आर्थिक कार्य संचालन निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 09/30/2020 - 11:42 PDF icon आर्थिक कार्यसंचालन निर्देशिका.pdf
प्रतापपुर गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने)ऐन,२०७७  ७७/७८ 09/22/2020 - 14:15 PDF icon gaun palika prasahsakiya ayen 2077.pdf

Pages