FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रतापपुर गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने)ऐन,२०७७  ७७/७८ 09/22/2020 - 14:15 PDF icon gaun palika prasahsakiya ayen 2077.pdf
प्रतापपुर गाउँपालिका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७७ ७७/७८ 09/22/2020 - 14:12 PDF icon bipad byaosthapan ayen 2077.pdf
प्रतापपुर गाउँपालिका सुशासन ऐन,२०७७ ७७/७८ 09/22/2020 - 14:07 PDF icon susasan ayen2077.pdf
बिनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 09/01/2020 - 13:58 PDF icon प्रतापपुर गाउँपालिक बिनियोजन २०७७.pdf
प्रतापपुर गाउँपालिकाको स्थानीय न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन नियमावली २०७५ ७५/७६ 09/01/2020 - 13:53 PDF icon Local Judicial Committee.pdf
प्रतापपुर गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्र प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/01/2020 - 13:51 PDF icon निर्णय अधिकारको प्रमाणीकरण २०७५.pdf
बिनियोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 09/01/2020 - 13:35 PDF icon 2 2074 बिनियोजन.pdf
आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 09/01/2020 - 13:26 PDF icon 1 2074 आर्थिक.pdf
सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ ७६/७७ 06/30/2020 - 14:58 PDF icon सामाजिक-सुरक्षा-नियमावली-२०७६.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७५/७६ 01/20/2020 - 12:22 PDF icon arthik २०७६.pdf

Pages