FAQs Complain Problems

सेवाहरु

लाग्ने समय: 
साेही दिन सर्जमिनकाे हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडाअध्यक्ष, वडा सचिव, सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
गाउँ सभाले तोके अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

आवश्यक कागजातहरुः-

 1. निवेदन
 2. पिताकाे नागरिकता प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपि र प्रतिलिपिकाे हकमा नागरिकता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 3. जन्म दर्ता प्रमाण पत्रका प्रतिलिपि
 4. विवाहित महिलाकाे हकमा पतिका नागरिकता प्रमाण पत्रका प्रतिलिपि
 5. चारित्रिक प्रमाण पत्रका प्रतिलिपि ( विधार्थीकाे हकमा)
 6. विवाह दर्ता प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपि (विवाहितकाे हकमा)
 7. बसार्इसरी अाएका हकमा बसार्इसरार्इकाे प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपि
 8. दुवै कान देखिने पासपाेर्ट सार्इजकाे फाेटाे २ प्रति
 9. चालु अा.व. सम्मका मालपाेत वा  सम्पति तिरेकाे रसिद
 10. कर्मचारी परिवारकाे हकमा सम्बन्धित कार्यालयकाे सिफारिस
 11. अन्य कागजातहरू