FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

विद्यालयको नाम प्र.अ. को नाम थर पद ठेगाना सम्पर्क नं.
श्री गणेश माध्यमिक बिद्यालय अभिनन्दन सिंह हेड टिचर प्रतापपुर ५ ,बसहिया ९८४७४२००६५
ज्ञानमन्दिर नि.मा.वि. सूर्यपुरा कृष्ण देव दुबे प्रधानध्यापक प्रतापपुर ७ सूर्यपुरा ९८०७४४५९०३
लक्ष्मीपुरा नि.मा.वि. सिसहनिया पशुपति नाथ गुप्ता प्रधानध्यापक प्रतापपुर १,सिसहनिया ९८५७०४६१२१
वि.पी.स्मृति प्रा.वि.मर्चहवा रुदल प्रसाद कोहार प्रधानध्यापक प्रतापपुर ८ मर्चहवा ९८४७२०५४८८
ब्रह्मबाबा नि.मा.वि.जमुनिया राजु सिंह चौधरी प्रधानध्यापक प्रतापपुर १,जमुनिया ९८४३३१५६३३
आदर्श मा.बि. सेमरी धन बहादुर ज्ञवाली प्रधानध्यापक प्रतापपुर,२ सेमरी ९८४७०५३००८
ज्ञानज्योति प्रा.वि.अठिलही महेन्द्र बहादुर चौधरी प्रधानध्यापक प्रतापपुर ९ अठिलही ९८४७००६०४५
जनता प्रा.वि.घोडहा अनिरुद्र यादव प्रधानध्यापक प्रतापपुर,२ घोडहा ९८६८३३०५८४
बाल्मिकी नि.मा. वि. खैरहनी पडोही लाल शर्मा प्रधानध्यापक प्रतापपुर ९ खैरहनी ९८०४४४०६२१
महेन्द्र मा.वि. सोमनी अजय प्रसाद शर्मा प्रधानध्यापक प्रतापपुर,३ सोमनी ९८११५४६४०४
त्रिभुवन मा.वि. बेलाटारी नारद ठाकुर प्रधानध्यापक प्रतापपुर ९ बेलाटारी 9857046299
बिरेन्द्र नि.मा.वि. बरगदवा सदानन्द गुप्ता प्रधानध्यापक प्रतापपुर,३ बरगदवा ९८६७२२३५००
मदरसा अरबिया अलहे हर्षपुरा ईनर धोबी प्रधानध्यापक प्रतापपुर ४ हर्षपुरा ९८११५६२९३२
श्री सावित्री नि.मा.बि. हर्षपुरा श्याम लाल चौहान प्रधानध्यापक प्रतापपुर,४ हर्षपुरा ९८६४५८०९३८
मदरसा अजिजिया अहले सुन्नत जमालुदीन अन्सारी प्रधानध्यापक प्रतापपुर,५ बैदौली ९८११९४२३४५
जनजागृति नि.मा.वि. ठुलोखैरटवा मनोज कुमार मिश्रा प्रधानध्यापक प्रतापपुर,४ ठुलोखैरटवा ९८०१२५०६८६
मदरसा रहमतिया श्रीरामपुर ग्यसुदीन अन्सारी प्रधानध्यापक प्रतापपुर ५ श्रीरामपुर ९८११९४२३४५
जनता नि.मा.बि. बर्दघाट असर्फी लाल राजभर प्रधानध्यापक प्रतापपुर,४ बर्दघाट ९८०४४२०३६८
मदरसा मदिनतुल ओलम हरपुर अमिर आजम मिया प्रधानध्यापक परताप्पुर ६ हरपुर ९८१७५६९६८६
गणेश प्रा.बि. बड्की बैदौली गणेश प्रसाद प्रजापति प्रधानध्यापक प्रतापपुर,५ बड्की बैदौली ९८१९४०१९७२
मदरसा दारुल किताब बसनुह सुलेमान चुरिहार प्रधानध्यापक प्रतापपुर ७ सूर्यपुरा ९८४४७१८२१०
जनता प्रा.वि. धर्मौली विजय बहादुर हरिजन प्रधानध्यापक प्रतापपुर ,५ धर्मौली ९८०७४८४५५६
मदरसा अरबिया अलहे सोमनी तौहिद धुनिया प्रधानध्यापक प्रतापपुर,३ सोमनी ९८६७१६५५२१
जनजागृति मा.वि. गुठिप्रसौनी बाबुराम सुबेदी प्रधानध्यापक प्रतापपुर,६ गुठिप्रसौनी ९८४५१७९९५१
गणेशमान प्रा.वि. केवलपुर राजवन्ति गुप्ता प्रधानध्यापक प्रतापपुर ६ ,केवलपुर ९८११४८८४३
जीवनज्योति प्रा.वि. झुलानिपुर घनश्याम सिंह खवास प्रधानध्यापक प्रतापपुर ७ झुलानिपुर ९८४७८५२१८
गणेश मा.वि. जगरनाथपुर गनपत कुर्मी प्रधानध्यापक प्रतापपुर ७ जगरनाथपुर ९८४७२९००१५
डम्बर बहादुर नि.मा.वि. पिपरपाती मनोज सिंह थापा प्रधानध्यापक प्रतापपुर ८ पिपरपाती ९८५७०४५६६३
कोटाही प्रा.वि. माधवपुर पंचम प्रसाद बि.क. हेड टिचर प्रतापपुर ९ माधवपुर ९८६७११०६५९