FAQs Complain Problems

संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन  मन्त्रालय/PLGSP को सहयोगमा सूचना प्रविधि विभागबाट स्थानीय तहहरुको लागि बनाइएको Mobile App देहायको ठेगानामा उपलब्ध रहेको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: