FAQs Complain Problems

प्रतापपुर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

Read More

यस प्रतापपुर गाउँपालिका भित्र रही कारोबार गरि रहेका बिभिन्न प्रकारका वित्तीय संस्थाहरु जस्तै बैंक,लघु वित्तीय संस्था,फाइनान्स कम्पनी,इन्सुरेन्स कम्पनी,सहकारी तथा अन्य प्रकारका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुले भर्नु पर्ने फारम |

 यस प्रतापपुर गाउँपालिका  भित्र रही कारोबार गरि रहेका  बिभिन्न  प्रकारका वित्तीय संस्थाहरु जस्तै  बैंक,लघु वित्तीय संस्था,फाइनान्स कम्पनी,इन्सुरेन्स कम्पनी,सहकारी तथा अन्य प्रकारका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुले भर्नु पर्ने फारम |   

Pages

जन प्रतिनिधि

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
अधिकृत छैठो,सूचना अधिकारी

सेवाहरू

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- 1
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानिय पंजिका अधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

नागरिकता काे प्रतिलिपि

निवेदन

सेवा प्रकारः- नागरिकता र प्रतिलिपि सिफारिस
सेवा समयः- साेही दिन सर्जमिनकाे हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाअध्यक्ष, वडा सचिव, सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँ सभाले तोके अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

आवश्यक कागजातहरुः-

 1. निवेदन
 2. पिताकाे नागरिकता प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपि र प्रतिलिपिकाे हकमा नागरिकता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 3. जन्म दर्ता प्रमाण पत्रका प्रतिलिपि
 4. विवाहित महिलाकाे हकमा पतिका नागरिकता प्रमाण पत्रका प्रतिलिपि
 5. चारित्रिक प्रमाण पत्रका प्रतिलिपि ( विधार्थीकाे हकमा)
 6. विवाह दर्ता प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपि (विवाहितकाे हकमा)
 7. बसार्इसरी अाएका हकमा बसार्इसरार्इकाे प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपि
 8. दुवै कान देखिने पासपाेर्ट सार्इजकाे फाेटाे २ प्रति
 9. चालु अा.व. सम्मका मालपाेत वा  सम्पति तिरेकाे रसिद
 10. कर्मचारी परिवारकाे हकमा सम्बन्धित कार्यालयकाे सिफारिस
 11. अन्य कागजातहरू
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रकिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना उपलब्ध गराएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडाका स्थानीय पंजिकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क , ३५ दिन पछि रु.५० /-
आवश्यक कागजातहरुः-

सम्बन्धित बच्चाको बाबुको नागरिकता / फोटोकपी आमाको नागरिकता / फोटोकपी नियमानुसार सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता / फोटोकपी सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य व्यक्ति हुनु पर्ने अस्पतालमा जन्म भएको भए अस्पतालबाट उपलब्ध जन्म प्रमाणित कागजात

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रकिया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा कार्यालयका स्थानीय पन्जिकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यलय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

पति - पत्नीको नागरिकता ; पति-पत्नी को फोटो २ प्रति पत्नीको नागरिकता नभएको खण्डमा पतिको नागरिकता माइती तर्फा बाबु-आमाको नागरिकता

सेवा प्रकारः- सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही दर्ता नबिकरण
सेवा समयः- प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको नागरिकताको फोटोकपि , बालबालिकाको हकमा जन्म दर्ताको फोटोकपी तथा संरक्षकको नागरिकताको फोटोकपी , लाभग्राहीको फोटो २ प्रति , संरक्षकको हकमा फोटो १ प्रति

जानकारी